Mga mapagkukunan

Mga mapagkukunan

Tulungan kaming maibahagi ang water-wise na pamumuhay sa komunidad ninyo.

I-download ang mga libreng mapagkukunan sa ibaba para tulungan kaming ipalaganap ang salita.


Mga flyer

Kailangan ng handout na may mga tip sa pagtitipid ng tubig? Sakop ka namin!

Mga Mapagkukunan para sa mga Bata!

Hindi masyadong maaga para turuan ang mga bata sa papel na ginagampanan nating lahat sa pag-iingat ng ating mahalagang suplay ng tubig! Gumawa kami ng masayang pangkulay at aklat ng aktibidad na idinisenyo para sa mga bata nasa hanggang ika-3 baitang.

Makipag-ugnayan sa amin

Gusto mo ba ng Long Beach Utilities sa iyong susunod na kaganapan o kailangan ng mga naka-print na materyales? Makipag-ugnayan sa amin sa WA-PublicAffairs@liveh2olb.com.